[masp]MTM10[/masp]


[giaban]100,000đ[/giaban]

[giacu]120,000đ[/giacu]

[chitiet]

Tên sản phẩmChả mực giã rối Hạ Long

Qui cách: 500gr/1 khay

Đơn giá: Tính theo khay

[/chitiet]
Hotline: 039.415.3496
Chat Facebook
Gọi điện ngay