[masp]MTC11[/masp]


[giaban]55,000đ[/giaban]

[giacu]65,000đ[/giacu]

[chitiet]


Tên sản phẩm: Cá mờn tươi

Qui cách: 500gr/1 khay

Đơn giá: Tính theo khay[/chitiet]

Hotline: 039.415.3496
Chat Facebook
Gọi điện ngay