[masp]MTC06[/masp]


[giaban]40,000đ[/giaban]

[giacu]45,000đ[/giacu]

[Mota]

free ship đơn > 500k

[/Mota]

[chitiet]

Tên sản phẩm:Cá trích

Qui cách: 500gr/1 khay

Đơn giá: Tính theo khay[/chitiet]

Hotline: 039.415.3496
Chat Facebook
Gọi điện ngay