[masp]MTM05[/masp]


[giaban]165,000đ[/giaban]

[giacu]180,000đ[/giacu]

[chitiet]


Tên sản phẩm: Chả mực giã tay

Qui cách: 500gr/1 khay

Đơn giá: Tính theo khay


[/chitiet]
Hotline: 039.415.3496
Chat Facebook
Gọi điện ngay