[masp]MTM04[/masp]


[giaban]380,000đ[/giaban]

[giacu]400,000đ[/giacu]

[chitiet]


Tên sản phẩmMực một nắng (size 2-3 con/kg)

Qui cách: 300-350gr/1 con

Đơn giá: Tính theo kg

Ghi chú: Đơn hàng sẽ được tính cụ thể với số cân thực tế [/chitiet]
Hotline: 039.415.3496
Chat Facebook
Gọi điện ngay