[masp]MTM06[/masp]


[giaban]1,100,000đ[/giaban]

[giacu]1,200,000đ[/giacu]

[chitiet]


Tên sản phẩmMực khô (size 10-11 con/kg)

Qui cách: 0,90 - 100gr/1 con

Đơn giá: Tính theo kg

Ghi chú: Đơn hàng được xác định khi cân thực tế 


[/chitiet]

Hotline: 039.415.3496
Chat Facebook
Gọi điện ngay