[masp]MTM03[/masp]


[giaban]280,000đ[/giaban]

[giacu]320,000đ[/giacu]

[chitiet]


Tên sản phẩmMực mai

Qui cách: 300-350gr/con

Đơn giá: Tính theo kg

Ghi chú: Đơn hàng sẽ được xác nhận lại với số cân thực tế[/chitiet]
Hotline: 039.415.3496
Chat Facebook
Gọi điện ngay